Kondičné jazdy autoškoly Gama

Typ
automobilu
Cena 60-minútovej
kondičnej jazdy
Cena 90-minútovej
kondičnej jazdy
ŠKODA FÁBIA 30 € 45 € 
                                                     
Nejazdili ste dlhšiu dobu? Naša autoškola ponúka kondičné jazdy v Bratislave.

V prípade, že nie je možné, dostaviť sa na kondičnú jazdu v dohodnutom termíne, ste povinný oznámiť to 24 hodín vopred, v opačnom prípade je nutné zaplatiť prestoj.Prihlásiť sa na kondičnú jazdu môžete osobne na našej adrese.
kondičné jazdy
created by | webex media