Naše služby

VŠETKO PO JEDNOU STRECHOU!!!

Disponujeme moderným vozovým autoparkom,
moderným výukovým trenažérom a klimatizovanou učebňou vybavenou didaktickými pomôckami.  Výučba je zameraná  na vodičské kurzy skupiny B, ale ponúka aj možnosť kondičných jázd a preškolení vodičov a referentov. Samozrejmosťou sú doškolovacie kurzy.

created by | webex media