Výcvikové kurzy autoškoly Gama

Termín zahájenia Charakteristika Cena
Kurz B

4.11.2020

podnelok a streda od 16,00 hod.


študent 620,-- EUR

ostatní 650 € s DPH

Rýchlokurz zaradenie do kurzu kedykoľvek 900 EUR s DPH
Kurz prvej pomoci

7.11.2020

 o 8,30 hod. 30 €

AUTOŠKOLA VYKONÁVA AJ KURZ PRVEJ POMOCI 
NA ZÁKLADE AKREDITÁCIE MINISTRESTVA ZDRAVOTNÍCTVA.

Kurz je možné uhradiť na 2 splátky. Cena nezahrňuje správny poplatok za skúšku  
(33,-- EUR kolok) a každá  skúška 20,-- EUR. 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Údaje účastníka sú spracované podľazákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vodičák v Bratislave pre študentov za zvýhodnenú cenu. 

autoškola gama kurz prvej pomoci

created by | webex media