Výcvikové kurzy autoškoly Gama

Termín zahájenia Charakteristika Cena
Kurz B

1.7.2024

pondelok,utorok streda a štvrtok  od 14,30 hod.


študent 990,-- EUR

Rýchlokurz zaradenie do kurzu kedykoľvek 1.400 EUR s DPH

Kurz je možné uhradiť na 2 splátky. Cena nezahrňuje správny poplatok za skúšku  
(50,-- EUR kolok). 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Údaje účastníka sú spracované podľazákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vodičák v Bratislave pre študentov za zvýhodnenú cenu. 

autoškola gama kurz prvej pomoci

created by | webex media