Výcvikové kurzy autoškoly Gama

Termín zahájenia Charakteristika Cena
Kurz B

11.12.2023

pondelok a streda  od 16,00 hod.

AKCIA 850,-- EUR !!!


študent 950,-- EUR

ostatní 970 € s DPH

Rýchlokurz zaradenie do kurzu kedykoľvek 1.400 EUR s DPH
Kurz prvej pomoci

9.12.2023 o 8,30 hod. 30 €

AUTOŠKOLA VYKONÁVA AJ KURZ PRVEJ POMOCI 
NA ZÁKLADE AKREDITÁCIE MINISTRESTVA ZDRAVOTNÍCTVA.

Kurz je možné uhradiť na 2 splátky. Cena nezahrňuje správny poplatok za skúšku  
(33,-- EUR kolok). 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Údaje účastníka sú spracované podľazákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vodičák v Bratislave pre študentov za zvýhodnenú cenu. 

autoškola gama kurz prvej pomoci

created by | webex media